5 منطقه ارزان تهران برای خرید آپارتمان را بشناسید

صاحبان آپارتمان های نوساز به نظر می آید کمی برای فروش صبورتر هستند و منتظر مشخص شدن وضعیت بازار پس از خروج از برزخ برجامی هستند. تعداد این فایل ها در هفته نخست شهریور ماه کاهش داشته است ،هرچند که فایل های موجود از آپارتمان های نوساز نیز مانند چند ماه گذشته در میان فایل های قرمز ( فایل هایی که بیش از نرخ میانگین منطقه قیمت گذاری شده) قرار دارند و قیمت های فروش نوساز ها در برخی مناطق گاهی به دو برابر قیمت فروش میانگین منطقه می رسد.

درحالی که میانگین قیمت مسکن در تهران متری ۴۵ میلیون تومان اعلام شده است ، در لیست آپارتمان های فروش در مناطق ارزان تهران ، آپارتمان هایی با پیشنهاد قیمتی متری ۱۶ میلیون تومان هم به چشم می خورد . هرچند که نوساز های این مناطق قیمت پیشنهادی شان به بیش از ۵۰ میلیون تومان می رسد.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «معرفی 5 منطقه ارزان برای خرید آپارتمان در پایتخت + جدول قیمت» بخوانید.