40 درصد بنگاه های صنعتی کاملا تعطیل هستند

بخشی از این تعطیلی، ناشی از سوء‌مدیریت، بخشی به دلیل سوءاستفاده از منابع مالی و تسهیلاتی و بخشی دیگر حاصل تحریم بوده است. از سوی دیگر برخی از بنگاه‌ها با ظرفیت زیر 50 درصد فعالیت کرده و به نوعی به دنبال بقا هستند زیرا درآمد آنچنانی نداشته و معوقه‌های بانکی دارند. به‌طور کلی شاید بتوان گفت 30-20 درصد واحدها با ظرفیت بالای 50 درصد فعالیت می‌کنند.