3 ماموریت معاون قضایی پرونده کثیرالشاکی «ریگان خودرو»

در جریان جلسه ملاقات مردمی اخیر مسئولان قضایی دادگستری کل استان تهران، تعدادی از نمایندگان شکات پرونده کثیرالشاکی موسوم به «ریگان خودرو» با علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران ملاقات کردند.

در جریان این دیدار، شکات پرونده کثیرالشاکی ریگان خودرو مهم‌ترین مسائل و مشکلات موجود در روند رسیدگی به این پرونده را مطرح کردند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن استماع مسائل مطروحه از سوی شکات پرونده کثیرالشاکی ریگان خودرو، فی‌المجلس با معاون قضایی مربوطه تماس گرفت و روند رسیدگی به این پرونده را مورد ارزیابی قرار داد.

القاصی در جریان تماس با معاون قضایی مربوطه به وی ماموریت داد تا در خصوص ادعای مطروحه از سوی شکات مبنی بر نامتناسب بودن قرار تامین متهمان پرونده، بررسی‌های لازم را به‌عمل آورد و در صورت لزوم نسبت به تشدید قرار اقدام شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین دستور داد تا در خصوص قطعات خودرو توقیفی در بندرعباس بررسی‌های لازم انجام شود که آیا ادامه توقیف این قطعات ضرورتی دارد یا خیر.

وی همچنین دستور داد تا بررسی‌های لازم در خصوص انجام فرایند کارشناسی در مورد قیمت روز خودروها در اسرع وقت انجام گیرد.

القاصی در ادامه خطاب به شکات پرونده کثیرالشاکی ریگان خودرو گفت: تلاش دستگاه قضایی بر این است تا در اولین فرصت رای صادر شود و نگاه در صدور حکم به نحوی است که خسارت مالباختگان تا جای ممکن جبران شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان تاکید کرد: تلاش بر این است تا حکم صادره عادلانه و منصفانه باشد.