چه نوع بک لینک برای سایت من مناسب تر است؟

این سؤال کسانی است که در عرصه سئو هم تجربه پیدا کرده اند و هم از هوش و زکاوت بیشتری نسبت به دیگران برخوردارند پس اگر در حال مطالعه این نوشته هستید بدانید که دارای هوش بالایی هستید چون لینک سازی خود به یک تخصص درآمده و دلایل آن را در ذیل بیان خواهم نمود.…