2 کارمند دستگاه اجرایی تعلیق شدند

 حسین رجبی با اعلام خبرصدور کیفرخواست و تعلیق از کار ۲ نفر از کارمندان دستگاه های اجرایی استان قزوین، اظهارکرد: این ۲ کارمند از ۲ دستگاه اجرایی مختلف استان هستند و بر اساس گزارش‌های رسیده در خصوص تخلفات مالی صورت گرفته توسط آنها، ۲ فقره پرونده مجزا در دادسرای قزوین تشکیل و متهمان تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

وی افزود: اتهام این ۲ کارمند اختلاس و اخذ رشوه است و پرونده هر یک پس از احراز اتهام، تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، جهت ادامه روند رسیدگی به دادگاه های کیفری دو قزوین ارسال شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین همچنین تاکید کرد: در راستای اقدامات پیشگیرانه قرار تعلیق از کار این ۲ کارمند صادر و به دستگاه های اجرایی مربوطه ابلاغ شد و در نتیجه حق حضور در محل کار را نخواهند داشت.