11مورد تصادف منجر به فوت در نتیجه تغییر مسیر ناگهانی طی 4 ماه نخست سال


11مورد تصادف منجر به فوت در نتیجه تغییر مسیر ناگهانی طی 4 ماه نخست سال

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان ازمورد تصادف منجر به فوت در نتیجه تغییر مسیر ناگهانی طی 4 ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد.

سرهنگ محمدرضا محمدی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، گفت: 11 مورد تصادف منجر به فوت در 4 ماهه ابتدایی سال جاری به علت تغییر مسیر ناگهانی و انحراف به چپ ازنسبت 7/8 درصدی این مورد به کل تصادفات فوتی است.

وی بیان داشت: در 4 ماهه ابتدایی سال جاری 11 مورد تصادف منجر به فوت با 7.8 درصد از کل تصادف فوتی به دلیل انحراف به چپ و تغییر مسیر ناگهانی در معابر شهری استان اصفهان رخ داده است، که لزوم توجه ویژه رانندگان به رعایت انظباط ترافیکی و حرکت بین خطوط در حین رانندگی به منظور کاهش چنین حوادثی را حائز اهمیت می کند.

سرهنگ محمدی با اشاره به این که ازجمله عوامل اصلی ایجاد اختلال در عبور ومرور و بروز حوادث رانندگی حرکت نکردن بین خطوط مشخص شده در معابر است گفت: پلیس در برخورد جدی با تخلفات حادثه ساز از جمله حرکات مارپیچ و حرکت نکردن بین خطوط اهتمام ویژه دارد و در 5 ماهه ابتدایی سال جاری بیش از 19 هزار و390 مورد اعمال قانون به دلیل حرکات مارپیچ و بیش از 9هزار و400 مورد اعمال قانون به دلیل حرکت نکردن بین خطوط انجام داده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: برخی رانندگان به دلایلی مانند ترافیک سنگین و عجله کردن به طور مداوم از مسیر خود منحرف شده و علاوه بر اینکه برای دیگر رانندگان ایجاد مزاحمت می کنند ، در تشدید ترافیک و برهم زدن نظم عمومی نیز گام بر می دارند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان رانندگی نکردن بین خطوط را ناقص حقوق شهروندی و زمینه ساز بروز حوادث ترافیکی دانسته و در توصیه ای به شهروندان خاطر نشان کرد: همانگونه در قانون آمده است ، رانندگان همیشه باید بین خطوط سفید حرکت کرده حتی اگر مسیرپیش رو دارای ترافیک سنگین وسمت دیگر عاری از خودرو باشد ودر صورت نیاز به تغییر خط ، با به کاربردن چراغ راهنما دیگران را از تصمیم خود مطلع کنند.