۱۴ هزار نمایش در سراسر کشور روی صحنه رفت


۱۴ هزار نمایش در سراسر کشور روی صحنه رفت

اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همزمان با هفته دولت گزارش عملکرد خود را در یک سال اول دولت سیزدهم منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، عملکرد اداره کل هنر‌های نمایشی در بخش‌های حمایت از جشنواره‌های تئاتری، تعداد نمایش‌های تولیدشده، آمار تمام اجرا‌های تئاتری در سراسر ایران، تعداد تماشاگران تئاتر، آمار انتشار نشریه‌های تخصصی و صدور مجوز موسسه‌های تک‌منظوره هنر‌های نمایشی به تصویر درآمده است.

بر این اساس، تعداد جشنواره‌های تئاتری حمایت‌شده در اداره کل هنر‌های نمایشی در سراسر ایران از ۱۲ مورد به ۲۰ مورد رسیده است. تعداد نمایش‌های تولیدشده از ۱۴۸۲ عنوان به ۱۹۳۱ عنوان نمایش رسیده که حدود ۱۳۰ درصد رشد را در یک سال اخیر نشان می‌دهد.

در نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم ۱۴ هزار و ۵۳۹ عنوان نمایش در چهار گوشه ایران روی صحنه رفته که نسبت به آمار ۱۰ هزار و ۲۵۰ عنوان سال پیش از آن ۱۴۱ درصد رشد در نوبت‌های اجرا داشته است. در این دوره، تعداد تماشاگران آثار نمایشی هم با ۱۸۸ درصد رشد از ۳۸۲ هزار و ۲۸۸ نفر در سراسر ایران به ۷۱۹ هزار و ۵۷ نفر رسیده است.

در بخش انتشارات اداره کل نمایشی در این یک سال دولت سیزدهم پنج عنوان مجله‌های نمایشی، چهار عنوان فصلنامه و ۱۸ عنوان کتاب‌های تخصصی تئاتری منتشر شده و در دسترس قرار گرفته است. آمار صدور مجوز برای موسسه‌های تک‌منظوره هنر‌های نمایشی هم با ۲۵۴ درصد رشد از ۵۱ مورد به ۱۳۰ مورد رسیده است.