یک انتصاب جدید در وزارت ورزش

حسین شهرابی به عنوان مدیر کل حراست وزارتخانه ورزش و جوانان منصوب شد.شهرابی که پیش از این بعنوان معاونت حفاظت فیزیکی وزارت ورزش و همچنین ریاست حراست شرکت توسعه و تجهیز را نیز بر عهده داشته از جنس مدیرانی است که با تعامل سازنده با بدنه ورزش توانسته منشا خدمات ارزنده ای باشد.

حسین شهرابی سابقه امنیتی و حراستی در ارگانها و سازمانهای مختلف از جمله و صدا و سیما را در کارنامه دارد.