یکی از روسای ارشد اروپای غربی از رئیسی خواسته بود برای میانجیگری جنگ در اروپا کمک کند

محمد جمشیدی در توییتر نوشت: «یکی از روسای ارشد اروپای غربی از آیت الله رئیسی درخواست کرده بود که برای میانجیگری جنگ در اروپا کمک کند. پس از مجموعه ای از رایزنی ها، یک ابتکار صلح در کنار یک پیام مهم توسط وزیر خارجه آقای امیرعبداللهیان به مسکو ارسال شد.»

معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور: یکی از روسای ارشد اروپای غربی از رئیسی خواسته بود برای میانجیگری جنگ در اروپا کمک کند / یک ابتکار صلح در کنار یک پیام مهم توسط امیرعبداللهیان به مسکو ارسال شد