گوشی‌ های زورگیری شده از مردم اینگونه در مسیر قاچاق قرار می‌گیرد!

کشف ۲۴۵گوشی سرقتی جا ساز شده در بدنه خودرو، توسط مرزبانان هنگ تایباد