گندم تضمینی خریداری شده در استان تاکنون به ۳۶ هزار و ۶۰۸ میلیارد ریال رسیده است

مدیرکل غله‌ و خدمات بازرگانی استان همدان با اشاره به اینکه کشاورزان شهرستان رزن با بیش از ۹۰ هزار تن بیشترین میزان گندم تولیدی را به مراکز خرید تضمینی در سطح استان همدان تحویل داده اند، گفت: گندم تضمینی خریداری شده در استان تاکنون به ۳۶ هزار و ۶۰۸ میلیارد ریال رسیده است

به گزارش خبرگزاری موج همدان، مسعود بکایی مدیرکل غله‌ و خدمات بازرگانی استان همدان روز یکشنبه با اشاره به اینکه کشاورزان شهرستان رزن با بیش از ۹۰ هزار تن بیشترین میزان گندم تولیدی را به مراکز خرید تضمینی در سطح استان همدان تحویل داده اند، گفت:  گندم تضمینی خریداری شده در استان همدان تاکنون به ۳۶ هزار و ۶۰۸ میلیارد ریال رسیده است.

 گندم تضمینی خریداری شده در استان تاکنون به ۳۶ هزار و ۶۰۸ میلیارد ریال رسیده است

وی با اشاره به اینکه گندم تضمینی خریداری شده در استان تاکنون به ۳۶ هزار و ۶۰۸ میلیارد ریال رسیده است، افزود: از این میزان ۲۶ هزار و ۶۳۴ میلیارد ریال آن پرداخت و مابقی نیز به تدریج به حساب کشاورزان واریز می شود.

وی خاطرنشان کرد: کشاورزان شهرستان رزن با بیش از ۹۰ هزار تن بیشترین میزان گندم تولیدی را به مراکز خرید تضمینی در سطح استان همدان تحویل داده اند و شهرستان نهاوند نیز با بیش از ۶۵ هزار تن گندم در رده دوم قرار دارد. 

مدیرکل غله‌ و خدمات بازرگانی استان همدان افزود: میزان خرید گندم در شهرستان اسدآباد ۴۴ هزار و ۹۵۳ تن، کبودرآهنگ ۵۶ هزار و ۳۶۵ تن و همدان نیز ۱۶ هزار و ۵۷۰ تن است.

بکایی با بیان اینکه ۵۲ مرکز خرید تضمینی گندم در سطح استان همدان ایجاد شده است، گفت: از این تعداد ۲ مرکز خرید به‌ صورت دولتی و مابقی مراکز مربوط به بخش خصوصی و مباشرین تعاونی روستایی و کارخانجات آرد فعال هستند که تا پایان شهریور کار خرید تضمینی گندم از کشاورزان را انجام می دهند. 

استان همدان دارای ۶۹۲ هزار هکتار زمین زراعی(آبی و دیم) و ۱۱۷ هزار بهره بردار در بخش کشاورزی است که بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده، ارزش ریالی تولیدات کشاورزی استان معادل ۶۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال است.

مدیرکل غله‌ و خدمات بازرگانی استان همدان گفت: خرید تضمینی گندم از کشاورزان این استان به ۳۱۵ هزار و ۹۳۹ تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹ درصد افزایش یافته است.