گل فولاد هوادار این تیم را راهی بیمارستان کرد

هنگام به‌ثمر رسیدن گل فولاد، یکی از هواداران این تیم دچار حمله‌ قلبی شد.

با ورود آمبولانس این هوادار به بیمارستان منتقل شد تا به وضعیتش رسیدگی شود.