گلایه تند نماینده مجلس از دولت رئیسی/ اراده جدی ندارید!

محسن پیرهادی با اشاره به اقدام دولت در بحث حذف ارز ترجیحی به خبرنگار عصر ایران گفت: یکی از مسائلی که در مورد حذف ارز ترجیحی بنا به ورودی و خروجی ارزی که داشتیم مطرح بود بحث اضطرار بود ورودی و مصرف ارزمان با هم تطبیق نداشت. میزان درآمد ارزی مان با هزینه مان دچار مشکل می شد و بنا به اضطرار باید ارز ترجیحی را حذف می کردیم.

وی ادامه داد: موضوع دیگر در بحث ارز ترجیحی این بود که آن میزان هزینه ای که از بیت المال برای بهبود وضع مردم در دادن این ارز به برخی بخش ها هزینه می شد در برخی جاها دچار انحراف و فساد شده بودند لذا درصد قابل تاملی انحراف از هزینه داشتیم با تصمیم دولت و مجلس قرار شد همان عدد با یک روش دیگری مستقیم به مردم داده شود و به نوعی آورده بهتر به دست مردم می رسد یعنی هم مستقیم است و هم کم نمی شود و با فساد و رانت و تبعیض عدد آن کاهش پیدا نمی کند و با همان عدد به دست مردم می رسد.

وی ادامه داد: دادن این پول بهبود آنچنانی در وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ایجاد نمی کند. ما باید قسمت های دیگر اقتصاد را فعال کنیم چرا که این یارانه مستقیم بوده است . ما باید مسئله اشتغال را حل کنیم قدرت پولی مان را افزایش دهیم و رونق اقتصادی ایجاد کنیم که منجر به تولید ثروت و منزلت برای مردم شود و به نوعی رضایتمندی مردم را حاصل کند که البته هنوز در ابتدای این راه هستیم.

پیرهادی در مورد اینکه چرا دولت کالا برگ ارائه نمی دهد و آیا این تخلف از قانون نیست،گفت: ما اینجا از دولت گلایه داریم. هر اقدامی در حوزه کالابرگ الکترونیکی و هر مسئله ای که منزلت مردم حفظ شود، آنها راحت تر خرید کنند و قدرت انتخاب و‌خرید بیشتری داشته باشند مورد حمایت مجلس است. کالابرگ تورم ایجاد نمی کند و مدیریت تنظیم بازار هم هوشمند و دقیق می شود ولی هنوز دولت نتوانسته است خودش را به این تصمیم برساند که کالابرگ ارائه دهد. دولت هنوز نخواسته است که کالابرگ را اجرایی کند و اراده جدی برای این کار نداشته است و مطالبه ما هم هست که به بهترین شکل این تغییر ریل صورت گیرد چراکه پول توزیع کردن حداقل کار است و با روش‌های بهتری هم می شود کشور و اقتصاد را اداره کرد.

وی در مورد اینکه اگر این وضعیت ادامه داشته باشد واکنش مجلس چیست،گفت: مجلس قبول نمی کند که یارانه مستقیم داده شود ‌و امیدواریم وضعیت بهتر شود. با توجه به تحرک دولت و شخص رییس جمهور و انگیزه ای که مدیران دولتی دارند امیدواریم وضعیت مردم بهتر شود.

وی افزود: ما به دولت فرصت دادیم و قاعدتا اگر نظرات مان تامین نشود احکام محکم تر و جدی تر را در بودجه سال آینده خواهیم بست اما در همین فاصله هم در حوزه وظایف نظارتی مان از دولت مطالب می کنیم که وضع بهتر شود.

نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به این سوال که آیا این امیدواری از اینجا می آید که مجلس و دولت مقداری منتظر توافق هستند گفت: هم مجلس و هم دولت سعی کردند از استعدادها و نقاط قوت داخل برای بهبود وضعیت اقتصادی استفاده کنند و تحرک شان نیز بالاست یعنی فعالیت در حوزه ارکان اجرایی و نظارتی و قانونگذاری در کشور بالاست و انشالا نتیجه هم می گیریم.