گزارش جدید آژانس اتمی درباره فعالیت غنی‌سازی ایران

در گزارش محرمانه آژانس اتمی که به رصد رویترز رسیده، آمده است که این آبشار همانند آبشار اول با سقف ۱۷۴ ماشین به غنی‌سازی اورانیوم تا سطح پنج درصد می‌پردازد.

ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در نشستی خبری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که با توجه به گزارش‌هایی که حاکی از آغاز غنی‌سازی در ایران با یکی از سه زنجیره سانتریفیوژهای پیشرفته IR-6 ‌هستند، آیا آمریکا نگران توسعه برنامه هسته‌ای ایران در خلال مذاکرات احیای برجام است یا نه، گفته بود: ما یقینا قصد نداریم به طور علنی مذاکره کنیم اما تکرار می‌کنم که بازگشت دوجانبه به اجرای کامل [توافق] در راستای منافع ملی آمریکاست. بهترین گزینه در دسترس برای محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران است و بستری برای پرداختن به رفتار ثبات‌زدای ایران فراهم می‌کند.

معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ادامه داده بود: ما در جست‌وجوی راهی برای دیپلماسی هدفمند جهت دست‌یافتن به بازگشتی دوجانبه به اجرای توافقی که فکر می‌کنیم به طیف کاملی از نگرانی‌های ما را درباره ایران خواهد پرداخت، صادق و ثابت‌قدم بوده‌ایم.