گرانی با سفره مردم چه کرده؟ کاهش چشمگیر مصرف گوشت، مرغ و لبنیات/ ویدئو

  گرانی به طور پیشرونده‌ای وسعت سفره مردم را کوچک و کوچکتر می‌کند. آمارها نشان می‌دهد که همه سرانه مصرف حتی به بیش از نصف سال‌های قبل برای هر فرد رسیده و این یعنی زنگ خطر سوتغذیه در کشور. بهتر است دولتمردان این آمار و ارقام را باور کنند و چاره‌ای بیاندیشند وگرنه سفره مردم با سرعت بیشتر کوچک و کوچکتر می‌شود.