گرانترین مانتوی عایشه گل در تهران

تصاویری از حضور عایشه گل بازیگر و خواننده ترک را در اکران پسر دلفینی در ایران در کنار  نادر سلیمانی  که ست سفیدرنگ زده است که در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است.

ekran-pesare-dolfini-dar-iran

2 (2)