کیفیت هوای اصفهان ناسالم است


کیفیت هوای اصفهان ناسالم است

کیفیت هوای اصفهان امروز دهم شهریورماه با قرار گرفتن روی شاخص ۱۰۴ هوای اصفهان در شرایط ناسالم برای گروه های حساس ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، کیفیت هوای اصفهان امروز در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۱۲، استانداری اصفهان با شاخص ۱۲۹، انقلاب با شاخص ۱۲۳، پروین با شاخص ۱۳۲، ورزشگاه میثاق با شاخص ۱۰۴، فرشادی با شاخص ۱۳۱ و کاوه با شاخص ۱۰۷ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

همچنین کیفیت هوا در ایستگاه جی با شاخص ۵۹، باهنر با شاخص ۹۰، رودکی با شاخص ۹۹، رهنان با شاخص ۸۸، سگزی با شاخص ۶۳، فیض با شاخص ۹۶، شاهین شهر با شاخص ۵۸، مبارکه با شاخص ۶۹، میرزاطاهر با شاخص ۶۰، و ورزشگاه میثاق با شاخص ۸۰ وضعیت سالم را نشان می‌دهد.

امروز ایستگاه‌های منطقه صنعتی دولت آباد، خمینی‌شهر، نجف آباد و کاشان دائم قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک است.