کیفرخواست زورگیر اتوبان نیایش با اتهام محاربه صادر شد

دادستان تهران: پرونده امروز به دادگاه ارسال می‌شود.