کنایه تند و تیز ابطحی به رئیس ستاد امر به معروف/ خدا کند طالبان این مصاحبه را نبینند

محمدعلی ابطحی ،فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت :

خدا کند مصاحبه رییس ستاد امر به حجاب( معروف سابق) را طالبان نبینند. کلی ابتکارات جدید یاد می گیرند.

ابطحی : خدا کند طالبان این مصاحبه را نبینند