کمبود معلم در آموزش‌وپرورش استان همدان در اولویت اول نمایندگان باشد


کمبود معلم در آموزش‌وپرورش استان همدان در اولویت اول نمایندگان باشد

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان با اشاره به اینکه آموزش‌وپرورش باید درست مصرف کردن آب به دانش‌آموزان را در دستور کار قرار دهد، گفت: برای حل مشکل کمبود معلم در همدان باید از ظرفیت مجلس و نمایندگان استفاده شود و آموزش‌وپرورش در اولویت اول نمایندگان باشد و به آن کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، حسن رضانیا معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان ۱۳ شهریورماه در شورای آموزش‌وپرورش استان همدان، در رابطه با وضعیت کمبود معلم در استان همدان، مطرح کرد: این یک مسئله اساسی و ریشه‌ای است و باید در دراز مدت کاهش پیدا کند. ما باید نیاز به تامین نیرو را از هر جهت کم کنیم و به سمتی برویم که استان در این وضعیت نباشد همچنین کیفیت بخشی در این زمینه نباید فراموش شود.

کمبود معلم در آموزش‌وپرورش استان همدان در اولویت اول نمایندگان باشد

رضانیا خاطرنشان کرد: برای حل این مشکل باید از ظرفیت مجلس و نمایندگان استفاده شود و آموزش‌وپرورش در اولویت اول نمایندگان باشد و به آن کمک کنند.

وی دررابطه با آسیب‌های اجتماعی، عنوان کرد: با انباشتی از آسیب‌های اجتماعی مواجه هستیم و آموزش‌وپرورش خیلی می‌تواند به کاهش آن کمک کند و صحنه را برگرداند بنابراین هرچه می‌توانیم باید در این زمینه سرمایه گذاری و کمک کنیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان خاطرنشان کرد: بر برگزاری اردوی راهیان نور تأکید کرده و پای کار هستیم و کمک می‌کنیم.

 هدف ما این است که در مهرماه، مدرسه‌ای بدون مخزن و منبع آب، نباشد

رضانیا تصریح کرد: برای آبرسانی به مخازن مدارس، مشکلی وجود ندارد و فرمانداری قول داده تا همکاری کند. یک هفته قبل از آغاز بازگشایی مدارس پیگیری می‌کنیم تا مشکلی وجود نداشته باشد.

 وی خاطرنشان کرد: آموزش‌وپرورش باید این تهدید را تبدیل به فرصت کند ‌و آموزش درست مصرف کردن آب به دانش‌آموزان را در دستور کار قرار دهد چون منابع آب محدود است.