کلنگ زنی پارکینگ طبقاتی خیابان امام خمینی(ره) قم با اعتبار ۱۳۵۰ میلیارد ریالی


کلنگ زنی پارکینگ طبقاتی خیابان امام خمینی(ره) قم با اعتبار ۱۳۵۰ میلیارد ریالی

مدیر منطقه سه شهرداری قم از کلنگ زنی پارکینگ طبقاتی خیابان امام خمینی(ره) همزمان با هفته دولت با 400 سلول پارک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج قم، مهرداد روحانی وزیری با اشاره به طرح احداث پارکینگ خیابان امام خمینی(ره) در محدوده منطقه سه شهرداری قم، اظهار داشت: کمبود پارکینگ‌های عمومی یکی از معضلات اصلی منطقه سه شهرداری قم است.

وی با اشاره به عرصه ۲ هزار و ۲۰۰ مترمربعی این پارکینگ، ادامه داد: ۳۵ میلیارد تومان جهت تملک اراضی این پارکینگ هزینه شده است.

مدیر منطقه سه شهرداری قم خاطرنشان کرد: این پارکینگ طبقاتی با ۱۳۵ میلیارد تومان اعتبار از سوی شهرداری قم در هفته دولت کلنگ زنی خواهد شد.

روحانی وزیری با اشاره به ظرفیت ۴۰۰ سلول پارکینگ این طرح حمل‌ونقلی شهرداری قم، اضافه کرد: طرح اولیه این پارکینگ در ۵ طبقه است، اما احتمال افزایش ظرفیت آن نیز وجود دارد.