کفش طبی برای پنگوئن

برای همین است که درد و رنج آنها، قلب انسان را به درد می‌آورد. به همین نسبت، اتفاقات شیرین برای کاهش درد آنها، با واکنش‌های سراسری مواجه می‌شود؛ درست مثل اتفاقی که برای پنگوئن باغ‌وحش سن‌دیه‌گو در آمریکا افتاده است. یک پنگوئن 4ساله به نام لوکاس، به‌خاطر یک ضایعه عروقی مزمن، ضایعاتی روی پاهایش دارد که باعث شده این حیوان، به سختی راه برود. این ضایعات، با درد زیادی همراه هستند و جلوی حرکت آسان حیوان را می‌گیرند. 
در برخی موارد، ممکن است این ضایعات عفونت کنند و باعث مرگ حیوان شوند. مسئولان باغ‌وحش برای جلوگیری از سناریوهای وحشتناک درباره لوکاس، از یک شرکت متخصص درخواست کرده‌اند که یک کفش طبی مخصوص این حیوان طراحی کنند و حالا لوکاس، به‌راحتی می‌تواند همچون دیگر دوستانش، بدون درد و ناراحتی حرکت کند.