کشف ۵ شی باستانی در الیگودرز

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان الیگودرز گفت: در حین عملیات خاکبرداری در محل ساخت سد خاکی روستای عالی محمود الیگودرز پنج قلم شی تاریخی  و قدیمی  کشف و ضبظ شد.

شهریسوند افزود: این اشیای قدیمی و تاریخی شامل یک عدد کاسه سفالی، یک عدد کاسه پایه دار مفرغی فرسوده، یک عدد تیغه فلزی، یک عدد میله فلزی و یک عدد فلز دایره ای  شبیه دستبند  است .

قدمت و دوره تاریحی اشیاء مکشوفه با کمک کارشناسان  و باستان شناسان در حال بررسی است