کشف و ضبط 13 قبضه سلاح شکاری در مازندران


کشف و ضبط 13 قبضه سلاح شکاری در مازندران

مأموران یگان حفاظت محیط زیست طی یک هفته گذشته حین گشت و کنترل در شهرهای کلاردشت، نوشهر، فریدونکنار، آمل، بابلسر، بابل و سوادکوه از متخلفان شکار و صید 13 قبضه سلاح شکاری، لاشه یک رأس کل وحشی و بیش از 10 قطعه خوتکا و دو رشته دام ماهیگیری غیرمجاز کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران، در شهرستان کلاردشت مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان حین گشت و کنترل شبانه در منطقه شور زمین مازی چال دو شکارچی غیرمجاز را به همراه یک قبضه سلاح شکاری دستگیر کردند.

مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان نوشهر طی گشت و کنترل در ارتفاعات کوهستانی کجور واقع در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی از دو شکارچی غیرمجاز 2 قبضه سلاح شکاری و سایر ادوات شکار کشف و ضبط کردند.

در فریدونکنار مأموران یگان حفاظت محیط زیست حین گشت و کنترل در حوزه استحفاظی از یک شکارچی غیرمجاز یک قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط کردند.

مأموران یگان حفاظت محیط زیست آمل حین گشت و کنترل در رودخانه حفاظت شده هراز و منطقه کندلو 2 صیاد غیرمجاز به همراه 2 رشته دام ماهیگیری دستگیر کردند.

مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بابلسر حین گشت و کنترل در آبندان های میانبال، کاریکلا و تاج دوله و احمدکلا از شکارچیان غیرمجاز 8 قبضه سلاح شکاری، 12 قطعه خوتکا، تعداد زیادی فشنگ و سایر ادوات شکار کشف و ضبط کردند.