کشف محموله ۵۰۰ کیلوگرمی شیشه توسط مرزبانان گمرک ماهیرود

ین محموله که ششمین محموله بزرگ مکشوفه مواد مخدر امسال توسط گمرک است روز گذشته توسط مرزبانان اقتصادی گمرک در مرز ماهیرود کشف شده است.

در این کشف حرفه‌ای، قاچاقچیان ۵۰۰ بسته حاوی ماده مخدر شیشه را در فضا‌های زیر تانکر قرار داده بودند که با استفاده از دستگاه برش، جوش کاری و سنگ فرز، قسمت‌های زیرین تانکر برش زده شده وجاسازی حرفه‌ای کشف شد.