کشف حجم مشارکت بورس و بانک ها در درآمدزایی دولت+ نمودار

اقتصادنیوز: در هفته منتهی به ۸ شهریور ماه ۱۴۰۱ میزان مشارکت بانک ها در بازار اولیه برابر با ۸۷۰ میلیارد تومان به ثبت…