کدام نمادها بیشترین تأثیر را در رشد بورس داشتند؟

شاخص هم وزن بورس با رشد هزار و ۳۹ واحدی در سطح ۴۰۹ هزار و ۱۳ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۷ واحد بالا آمد و در سطح ۱۹ هزار و ۱۷۷ واحد باقی ماند.  

مشروح این گزارش را در اقتصاد نیوز با تیتر «جزر و مدّ در بورس/شاخص کل از هم وزن عقب افتاد» بخوانید.