کتاب «حسینی باش» به چاپ چهارم رسید


کتاب «حسینی باش» به چاپ چهارم رسید

چاپ چهارم کتاب «حسینی باش» اثر سید علی ابوسعیده موسوی و ترجمه محسن دلیر و محمدرضا شریفی به همت مؤسسه بوستان کتاب روانه بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری موج قم، چاپ چهارم کتاب «حسینی باش» اثر سید علی ابوسعیده موسوی و ترجمه محسن دلیر و محمدرضا شریفی به همت مؤسسه بوستان کتاب در 72 صفحه منتشر شد.

آنچه در این کتاب به اختصار مطرح شده، برخی از گوهرها و سخنان مربوط به امام حسین(ع) است که نمونه سخنان همه اهل بیت(ع) است و پاسخِ پرسش ما را می دهد و حسینی بودن را می آموزد. 

ما در این نوشته، برخی از سخنان را کوتاه و خلاصه کردیم و از شرح آنها خودداری ورزیدیم تا مؤمنان بتواننند آن ها را در تابلوها و تراکت ها بنویسند و در مجالش و محافل جلوی چشمان حاضران قرار دهد. 

این اثر، اعمال و سیره هایی از سبک زندگی امام حسین(ع) را یادآور می شود که از جمله این اعمال می توان به اقامه نماز در وقت آن، سبقت در سلام کردن، گریستن از ترس خدای سبحان، هدیه را پذیرفتن، مرگ با عزت، پرهیز از بی آبروکردن آنها، ترک غیبت، رفتار نرم و مدارا، بخشش مال خویش برای حفظ ابرویت، دوست داشتن امام حسین(ع) به خاطر خدای متعال، ترک ناله و شکایت، ترک اسراف و تبذیر و با احترام گذاشتن به نعمت ها، تواضع و سخاوت اشاره کرد. 

برخی دیگر از این سیره ها عبارتند از: حفظ کرامت خویش، سخن گفتن از نعمت دینی که خدا برایت فرستاده، شتاب در برآوردن نیازهای مردم، داشتن جود و بخشش و بخیل نبودن، خسته نشدن از پاسخگویی به نیازهای مردم، عمل به معروف و انجام کار نیک، رعایت تقوای الهی و ترک دوستی دنیا، پرهیز از سوگند زیاد، زیارت، گریستن و خود را گریان نشان دادن برای مصیبت امام حسین(ع). 

برشی از اثر

* با اقامه نماز در وقت آن، حسینی باش

* سرور آزادگان جهان، امام حسین(ع) هنگام اذان ظهر روز دهم ماه محرم به ابو ثمامه صائدی فرمود: «نماز را یادآوری کردی، خدا تو را از نمازگزاران و ذاکران قرار دهد. آری! اکنون اول وقت نماز است، از ایشان بخواهید از ما دست بردارند تا نماز اقامه کنبم».

در این جا اهمیت دادن امام(ع) به نماز اول وقت آشکار می شود که آن را در سخت ترین زمان های زندگی ترک نمی کند؛ چون نماز ستون دین است و برای زندگی کردن آن، قیام کرده است. 

علاقه مندان برای بهره مندی از تخفیف 10 درصدی خرید این کتاب می توانند به سایت مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www.bustaneketab.ir مراجعه کنند.