کاهش بستری های کرونا در ۳۰ استان/افزایش فوتی‌ها در ۴ استان

بنا بر این گزارش، در هفته اول شهریور ماه مصادف با هفته ۱۳۲ همه‌گیری کرونا در کشور تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده، ۱۱ هزار و ۳۸۹، تعداد موارد بستری جدید سه هزار و ۵۳۷ مورد و تعداد موارد مرگ و میر جدید در هفته اخیر ۳۲۷ نفر بوده است که این آمار در هفته گذشته به ترتیب،  ۲۲ هزار و ۷۷ مورد سرپایی مثبت شناسایی شده،  ۶ هزار و ۱۰۴ مورد بستری جدید، ۴۳۰ مورد مرگ و میر و بوده است.

کاهش بستری‌های کرونا در ۳۰ استان/افزایش فوتی‌ها در ۴ استان

کاهش بستری‌های کرونا در ۳۰ استان/افزایش فوتی‌ها در ۴ استان

کاهش بستری‌های کرونا در ۳۰ استان/افزایش فوتی‌ها در ۴ استان

کاهش بستری‌های کرونا در ۳۰ استان/افزایش فوتی‌ها در ۴ استان

تهران

در استان تهران نیز در هفته اخیر، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده ۵۴۰ نفر، تعداد موارد بستری جدید ۶۱۵ نفر و تعداد موارد مرگ و میر جدید ۸۳ نفر بوده است.  

کاهش بستری‌های کرونا در ۳۰ استان/افزایش فوتی‌ها در ۴ استان

در عین حال در هفته اخیر، شاهد کاهش بیماران بستری کووید ۱۹ در ۳۰ استان کشور بوده‌ایم. در عین حال افزایش موارد متوفی کووید ۱۹ در چهار استان تهران، ‌ لرستان، هرمزگان و زنجان گزارش شده است.

بر این اساس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرد که در هفته اول شهریورماه نسبت به هفته آخر مردادماه، موارد مرگ و میر در ۲۷ استان و بستری بیماران کووید ۱۹ در ۳۰ استان روند کاهشی داشته است.

کاهش بستری‌های کرونا در ۳۰ استان/افزایش فوتی‌ها در ۴ استان

کاهش بستری‌های کرونا در ۳۰ استان/افزایش فوتی‌ها در ۴ استان