کاریکاتوری به یاد عباس معروفی، خالق رمان "سمفونی مُردگان"

photo_۲۰۲۲-۰۹-۰۲_۱۰-۱۴-۲۷