کارنامه یک ساله رئیسی در آینه روزنامه ها / صدرنشینی سوژه های معیشتی، رتبه دوم سیاست خارجی

به گزارش خبرآنلاین، سایت ایرنا در یکسالگی دولت سیزدهم، گزارشی منتشر کرده که در آن تیتر یک روزنامه های کشور،تحلیل مضمون شده و رویکرد محتوایی این روزنامه ها نسبت به عملکرد دولت سیزدهم را مشخص کرده است.

روزنامه‌های اطلاعات، جام جم، رسالت، سازندگی، سیاست روز، قدس، کیهان، مردم سالاری، هفت صبح، فرهیختگان، شرق، اعتماد، آرمان ملی، آفتاب یزد، ابتکار، ایران، جمهوری اسلامی، جوان، خراسان، دنیای اقتصاد، کار و کارگر، وطن امروز و همشهری، روزنامه‌های منتخب این بررسی هستند که ۱۱ مورد از آن‌ها در زمره رویکرد سیاسی اصولگرا، ۷ مورد اصلاح‌طلب و ۵ مورد اعتدال‌گرا شناخته شده‌اند. ۴۱ درصد روزنامه‌های مورد بررسی دارای رویکرد سیاسی اصولگرایی، ۳۲ درصد دارای رویکرد اصلاح‌طلبی و ۲۷ درصد اعتدال‌گرا بودند.

معیشت مردم؛ دغدغه اصلاح طلبان در بررسی عملکرد رئیسی

روزنامه‌های کاروکارگر با ۸۷.۱ درصد، ایران با ۸۶.۸ درصد، ابتکار ۷۳.۹ درصد و دنیای اقتصاد با ۷۴.۱ درصد، بیشترین «تیتر یک»مرتبط با عملکرد دولت در یکسال گذشته را به خود اختصاص دادند. روزنامه‌های سیاست روز با ۲۸.۵ درصد، سازندگی با ۳۴.۲ درصد و جام جم نیز با ۳۴.۳ درصد کمترین محتوای تیتر یک مرتبط با عملکرد دولت سیزدهم را داشتند.

اقتصاد و معیشت با ۴۹.۶ درصد و سیاست خارجی با ۲۴.۹ درصد بیشترین موضوع‌های مورد توجه روزنامه‌های مورد بررسی بودند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد با ۸۸.۹ درصد ، جام جم با ۷۶.۶ درصد و کاروکارگر با ۶۵.۲ درصد بیشترین «تیتر یک» با موضوع اقتصاد و معیشت را داشتند.

روزنامه‌های رسالت با ۲۱.۴ درصد، سیاست روز با ۲۷.۹ درصد و سازندگی با ۳۱.۶ درصد کمترین «تیتر یک» را در موضوع اقتصاد و معیشت منتشر کردند.

کارنامه یک ساله رئیسی در آینه روزنامه ها / صدرنشینی سوژه های معیشتی، رتبه دوم سیاست خارجی

روزنامه های اصولگرا؛ پیشتاز مطالبات سیاست خارجی از دولت

نتایج این بررسی نشان داد، روزنامه سیاست روز با ۵۲.۹ درصد، وطن امروز با ۵۰.۴ درصد و مردم سالاری با ۳۹.۷ درصد بیشترین «تیتر یک» در زمینه سیاست خارجی انتشار دادند و روزنامه جام جم با ۴.۳ درصد، دنیای اقتصاد با ۷.۲ درصد و خراسان با ۸.۵ درصد کمترین «تیتر اصلی» در موضوع سیاست خارجی را داشتند.

روزنامه اطلاعات معتدل ترین در مواجه با دولت

در میان روزنامه‌های مورد بررسی، بیشترین «تیتر یک» مربوط به روزنامه‌های اطلاعات در دوره مرحوم محمود دعایی، سیاست روز و ایران به ترتیب با ۹۶.۹، ۹۰.۴ و ۸۴.۱ درصد دارای محتوای گزارشی _ پوششی در انعکاس اخبار مجموعه های مختلف دولت بوده است.

روزنامه‌های جام جم با ۷.۴، کیهان با ۱۵.۷ و همشهری با ۱۸.۵ درصد کمترین تیتر اصلی با محتوای گزارشی _ پوششی را منتشر کرده‌اند. این نکته قابل تامل است که روزنامه اطلاعات با رویکرد اصلاح طلبانه بیشتر از روزنامه ایران که ارگان رسمی دولت است، به پوشش اخبار روزانه دولت رئیسی پرداخته است.

از میان روزنامه‌های منتخب، بیشترین محتوای نقد در «تیتر یک» مربوط به روزنامه‌های آفتاب یزد با ۵۰.۸، آرمان ملی با ۴۱.۱ و جمهوری اسلامی با ۴۱ درصد است. روزنامه اطلاعات نیز با یک درصد کمترین محتوای نقد را در تیتر یک خود داشته است. همچنین روزنامه‌های ایران متعلق به دولت و سیاست روز در مدت زمان بررسی، تیتر یک با محتوای نقد منتشر نکرده‌اند.

کارنامه یک ساله رئیسی در آینه روزنامه ها / صدرنشینی سوژه های معیشتی، رتبه دوم سیاست خارجی

روزنامه کیهان و وطن امروز؛ رکورد دار تمجید و تشکر از دولت رئیسی

بیشترین «تیتر یک» تمجید و تشکر به روزنامه‌های کیهان با ۲۲.۲ و وطن امروز با ۲۰ درصد به مدیرمسئولی مهردادبذرپاش رئیس دیوان محاسبات و همشهری با۵۹ درصد متعلق به شهرداری تهران با مدیریت علیرضا ذاکانی، برمی گردد و کمترین «تیتر یک» در این موضوع را روزنامه‌های شرق، جام جم و سازندگی هر یک با ۰.۲ درصد متعلق به اصلاح طلبان است.

طبق این بررسی در دوره یکساله اخیر، بیشترین «تیتر یک» با محتوای تمجید و تشکر به روزنامه‌های دارای رویکرد سیاسی اصولگرا با ۸۸.۴ درصد اختصاص دارد. همچنین بیشترین «تیتر یک» با محتوای نقد با ۴۴.۹ درصد و تخریب با ۴۷.۱ درصد به روزنامه‌های دارای رویکرد سیاسی اصلاح‌طلب اختصاص یافته است.

این تحلیل نشان می دهد، روزنامه های کیهان و وطن امروز با بیشترین محتوای تشکر و تقدیر از دولت و کمترین محتوای پوشش اخبار دولت، هدفگذاری اصلی خود را بر تبلیغ خوب بودن عملکرد دولت رئیسی بنا کرده اند. چه آنکه این دو روزنامه صرفا در صفحه اول به تیترهای جنجالی حمایتی اکتفا کرده اند و کمترین میزان گزارش تحقیقی را از عملکرد دولت داشته اند.

از سوی دیگر، سوگیری روزنامه وطن امروز مشخصا بر تایید سیاست خارجی فعلی دولت است و روزنامه کیهان کمترین میزان تولید محتوا درباره موضوعات اجتماعی را داشته و اساسا درباره حوزه فرهنگ و ورزش دولت رئیسی در تیتریک، تولید محتوا نداشته است.

کارنامه یک ساله رئیسی در آینه روزنامه ها / صدرنشینی سوژه های معیشتی، رتبه دوم سیاست خارجی

بیشتر بخوانید:

ارتباط معیشت و سیاست خارجی در بررسی عملکرد دولت

تحلیل روزنامه های کشور در یکسال گذشته نشان داد، بیشترین میزان محتوا درباره دولت رئیسی در حوزه های معیشت و سیاست خارجی بوده است. ارتباط معنادار این دو حوزه در بررسی عملکرد دولت حاکی از آن است که در سال نخست دولت رئیسی، رسانه های مکتوب، دولت را در ارتباط با دو حوزه سیاست خارجی و معیشت، مسئول می دانند. پوشش بیش از ۴۷درصدی گزارشات مندرج در صفحه یک روزنامه ها، حاکی از اهمیت عملکرد دولت برای رسانه ها دارد.

اگر آمار درصد بالای تحسین و تشکر روزنامه های اصولگرا را در کنار محتوای نقد روزنامه های اصلاح طلب قرار دهیم، در می یابیم دوقطبی نقد یا تحسین دولت در موضوعات مرتبط با سیاست خارجی و معیشت، مهمترین دغدغه روزنامه های کشور در سوگیری نسبت به دولت رئیسی بوده است. این در حالی است که متوسط نقد دولت در رسانه های اصولگرا از ۳۵درصد کمتر بوده است.

۲۱۲۱۳