کارآفرین شیرازی موفق در تولیدات هوش مصنوعی و سیستم امنیتی

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف