چه مدل ریشی به چه چهره ای می آید؟ / روز جهانی ریش مبارک

photo_۲۰۲۲-۰۹-۰۳_۱۰-۲۵-۴۱