چهره خندان کامرانی‌فر پس از مجمع جنجالی/عکس

پس از انتخاب مهدی تاج به عنوان رئیس جدید و اضافه شدن چهار عضو جدید به فدراسیون فوتبال امروز برخی اعضای هیات رئیسه مثل نبی، اصولی، براتی، حیدری، رضاییان، افشاریان شرکت کردند و البته منصور قنبرزاده، نایب رئیس دوم فدراسیون نیز با دقایقی تاخیر به فدراسیون آمد. البته میرشاد ماجدی و محمدرضا ساکت در این جلسه غایب بودند.

در زمان ورود قنبرزاده به ساختمان فدراسیون حسن کامرانی‌فر که روز گذشته با حالت روحی نامناسبی در مجمع فدراسیون فوتبال شرکت کرد و پس از جلسه نیز اخباری درباره تحویل استعفایش به تاج مطرح شد، به ساختمان فدراسیون آمد و با نایب رئیس این مجموعه خوش و بش گرمی کرد.

حتی چهره خندان کامرانی فر سبب شد یکی از خبرنگاران حاضر در محل به شوخی بگوید: دلمان برای خنده‌تان تنگ شده بود.

چهره خندان کامرانی‌فر پس از مجمع جنجالی/عکس

حال باید دید کامرانی‌فر که شانس زیادی برای ماندن در جایگاه دبیرکلی ندارد، در ادامه چه وضعیتی پیدا خواهد کرد.

258 258