چند دز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است؟

تا کنون ۶۵ میلیون و ۲۳ هزار و ۳۶۷ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۳۹۷ نفر دوز دوم و ۳۰ میلیون و ۹۳۰ هزار و ۶۹۳ نفر، دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۴ میلیون و ۳۶۴ هزار و ۴۵۷ دوز رسید.

در شبانه روز گذشته ۴۷ هزار و ۶۳۰ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.