چرا نرخ بهره بین بانکی کنترل شد؟

در بازارهای بین بانکی دو نرخ از اهمیت بالایی برخوردار است . نرخ سود بین بانکی و نرخ سود در بازار باز. نرخ هایی که غالبا در یک راستا حرکت می کنند. در این میان همه چیز برای تعیین نرخ بهره است. نرخ بهره بین بانکی که در اوایل تابستان مرز های جدیدی را فتح کرده بود به درخواست بورسی ها کنترل شد و دوباره پایین تر از مرز ۲۱ درصد قرار گرفت.

دولت هم در راستای حمایت از بورس بانک مرکزی را مکلف کرده بود تا نرخ بهره بین بانکی در سقف ۲۰ درصد قرار بگیرد. سقفی که آمارها و شنیده ها نشان می دهد آرام آرام افزایش پیدا کرده است. نخستین آمار، سقف نامحسوس ۷۰ همت در بازار باز است.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر نرخ بهره در بازار بین بانکی رشد کرد؟ /دعوا بر سر نرخ سود بخوانید.