چاقوکشی و حمله دختر 15 ساله ژاپنی به یک مادر و دختر…

ضارب: این فقط یک تمرین بود/میخواستم مادرم را هم بکشم…