پیش‌بینی نرخ دلار با برجام و بدون برجام

برمبنای این پیش‌بینی، قیمت دلار در ضرورت وقوع برجام تا ۵ سال دیگر به ۴۰ هزار تومان می‌رسد! اما در صورت عدم وقوع برجام، قیمت ۱۹۰ هزار تومان برای هر دلار پیش‌بینی شده است!

photo_2022-09-05_12-50-10