پیروزی پورتو در شب درخشش طارمی

ژیل ویسنته ۰⃣ – ۲⃣ پورتو

مهدی طارمی در شب برد پورتو مقابل ژیل ویسنته، با ۷۶ دقیقه حضور در زمین، زدن گل اول و تأثیر مستقیم روی گل دوم از «هواسکورد» نمره بسیار خوب ۸.۱ گرفت و بهترین بازیکن زمین شد.