پوتین: عملیات نظامی علیه اوکراین از سر خصومت نیست

پوتین در تشریح علت تهاجم روسیه به اوکراین بیان کرد که عملیات نظامی در اوکراین خصومت از سوی روسیه نیست بلکه هدفش پایان دادن به جنگی است که کی‌یف ۸ سال پیش علیه زنان و مردان کشور خود آغاز کرد.

رییس جمهوری روسیه روز پنجشنبه طی سخنانی تاکید کرد: مردم دونتسک، لوگانسک و کریمه نمی‌خواستند نتیجه کودتای ۲۰۱۴ در کی‌یف را بپذیرند. یک جنگ علیه آنها آغاز شد و ۸ سال ادامه پیدا کرد.

وی در این سخنرانی که در یک انجمن در کالینینگراد صورت می‌گرفت، اضافه کرد: وظیفه ما، ماموریت نیروهای ما و شبه نظامیان دونباس پایان این جنگ برای دفاع از مردم روسیه است. قطعا برای دفاع از خود روسیه زیرا یک محاصره ضد روسی در سرزمین امروزی اوکراین شکل گرفت که کشور ما را تهدید می‌کند.

پوتین با اشاره به اینکه مردم دونباس خودشان را بخشی از فضای فرهنگی و زبانی مشترک با روسیه می‌دانند، افزود که حمایت جامعه برای نیروهای حاضر در عملیات نظامی بسیار مهم است.

311311