پنجمین جلسه کارگروه مدیریت گندم ،آرد ونان شهرستان کاشان برگزار شد


پنجمین جلسه کارگروه مدیریت گندم ،آرد ونان شهرستان کاشان برگزار شد

کارگروه آرد و نان به ریاست معاون استاندار ، فرماندار ویژه شهرستان و دبیری معاون رئیس سازمان و مدیر جهادکشاورزی کاشان، اعضاء کارگروه و مهمانان استانی از مدیریت بانک سپه استان اصفهان در محل سالن جلسات فرمانداری شهرستان کاشان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، شریف زارعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان و رئیس کار گروه کار گروه آرد ونان شهرستان ، ضمن تشکر از کلیه اعضاء درخصوص عملکرد کار های صورت گرفته در این یک ماه  وتعامل هرچه بیشتر سازمان‌های عضو کارگروه برای ساماندهی وارتقاء کیفت نان تاکید نمودند.

کیانی و قنبری کارشناسان بانک سپه در حوزه نصب دستگاه های پوز در راستای هوشمند سازی آرد و نان گزارشی ارائه نمود و از  ۳۳۰ واحد نانوایی اعلام شده به بانک سپه از شهرستان کاشان  فقط سه واحد نانوایی دستگاه نصب نشده  ومابقی تحویل  گردیده است.

نمایندگان مدیریت شعب بانک سپه استان با وعده نصب تدریجی دستگاه های پوز پشتیبان در ماه های آینده، گفت:گام بعدی اجرای هوشمند سازی آرد و نان در کشور پایان شهریور ماه پیش بینی می شود و شهرستان کاشان نیز در اجرای این گام مشکلی ندارد.

برنامه ریزی درخصوص تجهیز کلیه واحدهای نانوایی باقیمانده شهرستان به دستگاه کارتخوان هوشمند پشتیبان دوم، بررسی و تعیین قیمت نان کنجد ، تعیین ساعت پخت هر واحد نانوایی بر اساس میزان سهمیه آرد آن واحد توسط اتحادیه و پیگیری عدم تعطیلی در روز های جمعه، تشدید بازرسی ها وجلوگیری از کم فروشی ،گرانفروشی و…. مورد تاکید قرار گرفت. ودر پایان اهم مصوبات جلسه اعلام ،و مقرر گردید جهت اجرای آن ابلاغ گردد.

در پایان مقرر گردید اتحادیه براساس شیوه نامه ای که کارگروه تنظیم خواهد کرد. هرماه اتحادیه نانوایان شهرستان واحد نانوایی نمونه را به دبیرخانه معرفی و از آن واحد تقدیر بعمل آید.