پنجاه و یکمی دختر رکابزن ایران در قهرمانی جهان

مسابقات دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی جهان به میزبانی فرانسه برگزار شد و ایران یک نماینده در بخش زنان داشت. 

فرانک پرتو آذر دختر رکابزن ایران که برای آمادگی جهت حضور در مسابقات قهرمانی جهان و آسیا در اروپا به سر می‌برد، در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کرد و توانست در جایگاه ۵۱ قرار بگیرد.

در این مسابقات ۶۹ رکابزن موفق شدند مسابقه را به پایان برسانند. 

۲ رکابزن مسابقه را به پایان نرساندند و ۷ رکابزن در خط شروع مسابقه قرار نگرفتند. 

نفرات برتر به شرح زیر است: 

۱- پریووت از فرانسه 

۲- یولاندا نیف از سوییس

۳- هالی باتن از آمریکا