پشت پرده اعتبارسنجی دیجی‌پی چه خبر است؟

مولود کشتکار، افزود: سختگیری و کسر اعتبارسنجی از سمت دیجی‌پی صورت نمی‌گیرد، البته موضوع اعتبارسنجی و کدی که از دیجی‌پی گرفته می‌شود به‌صورت مستقیم به حساب اعتبارسنجی ایرانیان می‌رود

وی بیان کرد: لذا سامانه اعتبارسنجی ایرانیان هرکجا اعتبارسنجی کند و بخواهد گزارشی به کاربر بدهد مبلغی را از حساب شخص کسر می‌کند، دیجی‌پی در حقیقت هیچ درآمدی از محل این اعتبارسنجی ندارد و تمام درآمد به سامانه اعتبارسنجی ایرانیان بر می‌گردد.