پس لرزه های آمار تورمی اعلامی از سوی رئیسی/ روزنامه دولت: دنبال تخریب دولت هستند

رویکرد منتقدانی که روزگذشته نرخ تورم اعلامی رئیس‌جمهور را به رویکردهای سیاسی خود زیرسوال برده‌اند، نشان می‌دهد که نه‌تنها علاقه‌ای به بهبود امور ندارند که دنبال تخریب دولت هستند. دولتی که با وجود تمام نقاط ضعف و قوتی که دارد در یک‌سال اخیر گام‌های بلندی درجهت اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور برداشته است.

تنها دریک اقدام و با بسیج واکسیناسیون نه تنها آمار مرگ و میر ناشی از کرونا را از روزانه 700 نفر به کمتراز 50 نفر رساند، بلکه توانست کسب و کارها و اقتصاد را نیز به شرایط عادی بازگرداند؛ اتفاقی که به نیکی از آمارهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منتشر شده ازسوی هر دو نهاد بانک مرکزی و مرکزآمار نمایان است.

اما تخریب کنندگان ترجیح می‌دهند که با ذره بین بدبینی و غرض ورزی، درمیان گفته مسئولان به دنبال نکته‌ای بگردند که با آن دولت را تخریب کنند که گاهی اواقات همانند ماجرای نرخ تورم دیروز باعث رسوایی آنها می‌شود.