پست جدید سخنگوی وزارت خارجه همزمان با سفر امیرعبداللهیان

 ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار پیامی در صفحه اینستاگرامی خود در خصوص نگاه جمهوری اسلامی ایران به همکاری ها با قاره آفریقا نوشت:

آفریقا مهد ملت هایی اصیل، آزادیخواه و مبارز و سرزمین استعدادهای طبیعی و انسانی فراوان‌ است‌.

انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران همواره در قاره آفریقا، مایه امید بخشی، تقویت خودباوری و اعتماد به نفس به مردم آفریقا برای پایداری و مبارزه علیه استعمار و استکبار، بیعدالتی و تقویت آرمان مقدس استقلال و آزادی بوده است.

توجه به قاره آفریقا از اولویت های اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.

نگاه ایران‌ به کشورهای آفریقا مبتنی بر احترام و منافع متقابل است.

ملت های آفریقا با بهره مندی از ثروت های عظیم خدادادی و سرمایه بزرگ انسانی، شایسته برخورداری از توسعه و رفاه بیشتر بدور از طمع ورزی و مداخلات خارجی هستند.

ایران همچنان در این‌ مسیر در کنار دولت ها و ملتهای آفریقا است و آینده روشن از آن‌‌ِ مردم‌ این قاره کهن و بافرهنگ است.

سفر موفق اخیر حسین امیرعبداللهیان امور خارجه کشورمان به چند کشور آفریقایی، بشارت دهنده جهشی جدید در روابط سازنده ایران و آفریقاست.