پرداخت حقوق ماهانه به مدال آوران کشتی

مدال آوران رقابت‌های کشتی فرنگی و آزاد حقوق ماهانه دریافت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، فدراسیون کشتی پاداش ویژه‌ای را برای مدال آوران رقابت‌های جهانی بزرگسالان در صربستان درنظر گرفته است.

میزان حقوق