پای پرده سینما به آب هم باز شد/ سینمای شناور در ونیز

سینمای شناور بر آب در ونیز افتتاح شد.

ونیزی‌های علاقه‌مند به سینما در روز پنجشنبه از روی یک سکوی شناور بر آب از فیلم و منظره غروب و دریا  لذت بردند.

ونیز در سراسر جهان به خاطر کانال‌ها، معماری تاریخی – هنری و همچنین جشنواره بین المللی مشهور فیلمش مشهور است.

این سکوی نمایش وسط آب تا حدی حکم سینماهای “ماشین رو” (درایو-این) در ونیز را دارد با این تفاوت که گروهی از تماشاگران به جای نشستن در خودرو از  قایق به تماشای فیلم می پردازند. گروهی نیز روی سکوی شناور نشستند.

 سینماهای “درایو- این” سینماهایی در فضای باز هستند که مردم با خودرو تا پای پرده سینما می‌رانند. آنها در فضای باز و از داخل خودرو به تماشای فیلم مورد نظر خود می پردازند.