پایان تلخ کامرانی‌فر پس از یک شب پرحاشیه

به راحتی می توان گفت او مغموم ترین فرد حاضر در نشست اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال بود. ابتدا رای به عدم برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال به استناد مواد قانونی داد اما با نظر هیئت رییسه نشست مجمع عمومی فدراسیون فوتبال امروز برگزار و در نهایت مهدی تاج به عنوان رییس جدید فدراسیون فوتبال برگزیده شد.

وتوی تصمیم دبیر کل موجب شد او امروز با چهره های متفاوت نسبت به همیشه در نشست مجمع عمومی فدراسیون فوتبال حاضر شود. شاید هیچ گاه به خاطر مصلحت فوتبال دلایل لغو برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال را نگوید. تصمیمی که البته وتو شد و همان طور که دیدید امروز انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال برگزار شد.

داور دیروز در مقام دبیر کلی فدراسیون فوتبال روزهای پر چالشی را پشت سر گذاشت و در پایان هم این سمت سرانجام تلخی برای او داشت. هر چند در فوتبال مدیران به مانند مربیان عادت کرده اند همیشه آماده رفتن باشند. کامرانی فر با توجه به تجربیاتی که در سمت دبیر کلی فدراسیون فوتبال به دست آورده است می تواند در ادامه در حوزه مدیریتی فوتبال حضور داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

258 258