ویدیویی زیبا از حرکت ستارگان در آسمان شب و بر فراز کوه نپال

این ویدیو حاصل ۱۰۰۰ تصویر خام است که با قرار دادن آنها در کنار هم ساخته شده است.
آناپورنا قله‌ای به ارتفاع ۸۰۹۱ متر در رشته‌کوه هیمالیا می‌باشد.