ویدئویی جذاب از وزن کردن کوآلا روی ترازویی که به شاخه درخت وصل است

کوآلا جانوری گیاه‌خوار و کیسه‌دار و بومی استرالیا است. آنها روزها روی شاخه‌های پهن اکالیپتوس می‌خوابند و بچه‌هایشان را هم همان‌جا به‌ دنیا می‌آورند.

کوآلاها از برگ‌های اکالیپتوس تغذیه می‌کنند و این رژیم غذایی انرژی اندکی را در اختیار آنها قرار می‌دهد، به‌ همین دلیل این جانور ساعت‌های طولانی روی شاخه‌های درخت می‌خوابد که به ۲۰ ساعت در روز نیز می‌رسد.